Brytpunkten för
statlig skatt 2021 är
44 766 kronor
per månad

537 200 kr per år

Nu vet ni det! 😊
Hälsningar från Yoisho AB.

Källa: Visma SPCS

Denna sida skall ej ses som finansiell rådgivning. Rådgör med din redovisningsbyrå eller bank innan du tar ett beslut.

I Sverige ska alla medborgare som har en beskattningsbar inkomst betala en så kallad inkomstskatt. Inkomstskatten betalas av svenska medborgare för att ge tillbaka en summa till samhället för att dessa pengar ska användas till sånt du kan få nytta av i samhället. Pengarna läggs på saker som sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Genom skatter ger vi en del av vår inkomst till samhället, som vi sedan får tillbaka i form av vård med mera. Genom skatterna vi har i Sverige kan vi ha exempelvis gratis sjukvård. Utan skattepengar skulle detta koncept inte fungera eftersom finansieringen inte skulle finnas.

Inkomstskatten delas in i kommunal och statlig inkomstskatt. Sveriges inkomstskatt är progressiv vilket innebär att desto mer du tjänar, desto mer skatt betalar du. Alla behöver dock inte betala skatt, och därför finns grundavdraget.
Grundavdraget används för att dra av en del av din inkomst eller ersättning, vilket räknas ut på årslönen. Detta avdrag görs per automatik av Skatteverket och är den lägsta gränsen när en inkomsttagare betalar skatt. Personer som inte når upp till dessa belopp slipper därmed betala skatt. Detta system finns för att göra beskattningssystemet mer rättvist så låginkomsttagare ska slippa bidra med lika mycket skattepengar som personer som tjänar mer.

Varför betala skatt?
I Sverige ska som sagt alla som har en beskattningsbar inkomst betala inkomstskatt. Varför vi ska betala skatt är som tidigare nämnt för att ge tillbaka till samhället. Skatten vi betalar används för tjänster och socialt stöd för svenska medborgare. Utan någon skatt skulle kostnader för exempelvis skola, vård och omsorg vara höga och alla skulle behöva betala för detta ur sin egna fickor. Detta system skulle kunna leda till att en del personer inte har råd med nödvändiga tjänster i samhället. För att göra systemet ännu mer rättvist finns det även en inkomstgräns för när du som inkomsttagare behöver betala skatt. Tjänar du mer pengar behöver du även betala ytterligare skatt, detta för att göra skatteuträkningen så rättvis som möjligt för att bidra till ett mer balanserat och rättvist samhälle.

Kommunal inkomstskatt
Kommunal inkomstskatt betalas av privatpersoner till kommun och landsting. Denna skattesats är samma för samtliga inkomsttagare i samma kommun, oavsett inkomst. Kommunernas skattesatser skiljer sig dock åt runt i landet, mellan 29 % - 35 %, med ett snitt på 32 %.
Den kommunala inkomstskatten består av två delar, skatt som betalas till kommunen och skatt som betalas till landstinget. Kommunalskatten finansierar välfärden i landet till alla medborgare. Skola, sjukvård, kollektivtrafik, äldreomsorg och barnomsorg är några exempel på dit dina skattepengar hamnar. För de som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan betalar man även en kyrkoavgift. De som väljer att inte vara med i Svenska kyrkan betalar endast en begravningsavgift.

Statlig inkomstskatt
Denna skatt styrs av en skiktgräns som räknas på din årslön efter avdraget grundavdrag. Du som inkomsttagare betalar bara statlig inkomstskatt när denna gräns uppnås inkomstmässigt, vilket är årslönen minus grundavdraget.
Skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ligger 2021 på en årslön på 523 200 kr.
Skattesatsen för den statliga inkomstskatten ligger på 20 % och är samma oavsett vilket kommun du är folkbokförd i. För dig som ligger under gränsen betalar alltså endast kommunal inkomstskatt, ligger du över gränsen betalar du både kommunal och statlig inkomstskatt. Det är endast delen av lönen som överstiger gränsen som beskattas med den ytterligare statliga inkomstskatten på 20 %.
Den statliga skatten går till staten och allt staten arbetar med. Detta kan handla om olika former av bidrag och stöd, hälsovård och liknande.

Brytpunkten
För att lättare räkna ut vilken inkomst du kan ha innan du behöver betala statlig inkomstskatt kan du utgå från brytpunkten. Brytpunkten är gränsen för statlig inkomstskatt innan avdraget grundavdrag. Denna brytpunkt kan variera beroende på om du är yngre eller äldre än 65 år.

Under 65 år
Du kan ha en årsinkomst på 537 200 kr innan du behöver betala statlig inkomstskatt. (Grundavdrag på 14 000 kr)

Fyllda 65 år
Du kan ha en årsinkomst på 596 800 kr innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Anledningen till skillnaden mellan dessa två åldersintervaller är för att grundavdraget är högre för dig som är 65 år eller äldre.
(Grundavdrag på 73 600 kr)

Marginalskatt
Marginalskatten är inte en extra skatt utan en procentsats för skatten du betalar för dig som överstiger brytpunkten för statliga inkomstskatten, dvs inkomstskatten + den statliga skatten över brytpunkten. Denna skattesats blir alltså runt 50 %, men gäller bara för den delen av inkomsten som överstiger brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt.

Ytterligare brytpunkt
Det finns även en ytterligare brytpunkt för den statliga inkomstskatten. Från och med 2019 ligger denna gräns vid 703 300 kr i årsinkomst. Överstiger du denna gräns betalar du ytterligare 5 % i statlig inkomstskatt.

Skatteverket
Skatteverket räknar ut hur mycket skatt du ska betala och du kommer få veta om du gått över brytpunkten och är skyldig att betala ytterligare skattepengar. Det kan dock vara bra att vara medveten om du går över brytpunkten så du kan förbereda dig för att behöva betala ytterligare skatt på denna inkomst. Om du ska få en löneökning som kommer pusha dig över brytpunkten kan det vara bra att räkna på hur mycket löneökning du faktiskt kommer få, dvs hur mycket av ökningen som kommer försvinna med marginalskatten. Det som är bra att ha i åtanke är att du aldrig kommer förlora pengar på en löneökning oavsett om du går över brytpunkten eller inte. Eftersom den statliga skatten endast dras av på summan som överstiger brytpunkten kommer du inte förlora pengar på en löneökning, men endast få en mindre vinst i löneökningen än du kanske förväntat dig. Därför kan det vara en faktor att överväga. Som anställd sköts allt detta automatiskt och du ser på din deklaration huruvida du blir skyldig skattepengar eller får tillbaka. Om du är egenföretagare kan det vara bra att ha koll på dessa saker då du ofta betalar en preliminärskatt regelbundet. Genom att ha koll på hur mycket skatt man ska betala förebygger man att bli skyldig större summor efter bokslut.